ಅವಳು ೨೯

Sai Deekshith

ಅವಳು ೨೯
(45)
ಓದುಗರು − 1979
ಓದಿರಿ

ಸಾರಾಂಶ

ಸಂಚಿಕೆ ೨೯

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ
Jalaja Raj
abba ಕನಸಾ ನಾನು ನೀಜ್ವಾಗಳು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಿದ್ದವಳು ಹೇ ಗಾದಳು kóneyali ಭರತ ನ0ತ ಹುಡುಗನ ತರಹ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೋ ಚನೆಮಾಡುತ ರೆ ಅಮ್ಮಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇ ಲೀ ವಯ ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಕನಸಿನ0ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದು ಬೇ ಡ ಅನ್ನೋದು ದೇ ವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ತನೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Shalini Pai
good
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Anu Anu
👌😘
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Supr👌👌
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Sheela Devadig
nice
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Pavithra Pavi
🎩 😁 👕👍Great! super💐
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರೂಪ
Nice
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Mamatha Gowda
nyc
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Reshma Bajpe
suprrr
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Murthy Rekha
nice
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
kannada@pratilipi.com
+91 9845990788
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
     

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.