ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹

ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹

ಪ್ರೀತಿರಹಸ್ಯಸೂಪರ್ ಸಾಹಿತಿ 4
Roopa Rai
4.9
1871 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 995 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
26433
6 ಗಂಟೆಗಳು
74 ಭಾಗಗಳು
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಇಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಂತಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ್ದರೂ ಇಂದಿನ ಅವನ ಈ ಪಯಣ ಮನಸಿಗೆ ಅದೇನೋ ವಿನೂತನ ಭಾವ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಿದಾನೆ ಅವನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಚರಿತ್. ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಗಾಳಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ನಗು ಉಕ್ಕಿತು. 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಊರಿಗೆ.. 21 ಗಂಟೆಗಳು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದೋ ಎಂಬ ತಹತಹ ಅವನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ.! ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ನಗು ವಿಮಾನ ಭೂ ...
26433
6 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಇಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಂತಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ್ದರೂ ಇಂದಿನ ಅವನ ಈ ಪಯಣ ಮನಸಿಗೆ ಅದೇನೋ ವಿನೂತನ ಭಾವ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಿದಾನೆ ಅವನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಚರಿತ್. ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಗಾಳಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ನಗು ಉಕ್ಕಿತು. 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಊರಿಗೆ.. 21 ಗಂಟೆಗಳು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದೋ ಎಂಬ ತಹತಹ ಅವನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ.! ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ನಗು ವಿಮಾನ ಭೂ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹೧೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೧೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೨೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೩೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೪೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೫೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೮
__("hours") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
69
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೬೯
__("day") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
70
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭೦
__("day") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
71
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭೧
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
72
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭೨
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
73
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭೩
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
74
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹುಡುಗಿ 🌹 ೭೪
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ